„A TO POLSKA WŁAŚNIE…”, CZYLI KONKURS WIEDZY O HISTORII POLSKI

HISTORIA POLSKI-1
„A TO POLSKA WŁAŚNIE…”, CZYLI KONKURS WIEDZY O HISTORII POLSKI

                        W dniu 3 maja nasi uczniowie klas 5-8 oraz IG-IIIG mieli możliwość nie tylko sprawdzić swe wiadomości z dziejów Polski, ale także bardziej szczegółowo poznać niektóre wydarzenia historyczne. Data konkursu była wybrana nieprzypadkowo, ponieważ 3 maja 1791 roku był dniem ogłoszenia Konstytucji Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Pierwszym zadaniem było rozpoznać postacie historyczne oraz […]