PROJEKTAS “SAUGIOS ELEKTRONINĖS ERDVĖS VAIKAMS KŪRIMAS”

20220106_155847
PROJEKTAS “SAUGIOS ELEKTRONINĖS ERDVĖS VAIKAMS KŪRIMAS”

        https://wifi.lm.lt/ Projekto tikslas: Sudaryti galimybes saugiai naudotis elektroninėmis paslaugomis bei elektroniniu (skaitmeniniu) ugdymo turiniu švietimo institucijose.            Mokinių pasiekimai šiandien dažnai siejami su naujomis šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis, grįstomis informacijos ir komunikacijos technologijomis (IKT). Tokių priemonių naudojimui būtina ne tik sukurti naujas skaitmenines priemones. Aktualu tampa mokyklose sudaryti sąlygas vaikams atsinešti savo įrenginius. […]