„A TO POLSKA WŁAŚNIE…”, CZYLI KONKURS WIEDZY O HISTORII POLSKI

„A TO POLSKA WŁAŚNIE…”, CZYLI KONKURS WIEDZY O HISTORII POLSKI

HISTORIA POLSKI-1        HISTORIA POLSKI-2        HISTORIA POLSKI-3        HISTORIA POLSKI-4

W dniu 3 maja nasi uczniowie klas 5-8 oraz IG-IIIG mieli możliwość nie tylko sprawdzić swe wiadomości z dziejów Polski, ale także bardziej szczegółowo poznać niektóre wydarzenia historyczne.

Data konkursu była wybrana nieprzypadkowo, ponieważ 3 maja 1791 roku był dniem ogłoszenia Konstytucji Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Pierwszym zadaniem było rozpoznać postacie historyczne oraz wymienić zasługi każdej z nich. Drugim zadaniem była praca ze źródłami historycznymi o wszystkich rozbiorach Rzeczpospolitej. Kolejnym zadaniem było sprawdzenie wiedzy o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski.

Konkurs odbył się w przyjemnej, koleżeńskiej atmosferze. Cieszymy się bardzo, że młodzież chętnie poznaje historię naszej macierzy.

                        Nauczyciel-metodyk historii Anna Nester