CZYTANIE UTWORÓW ALEKSANDRA FREDRY

CZYTANIE UTWORÓW ALEKSANDRA FREDRY

22 lipca 2022 roku Sejm RP postanowił, by jednym z patronów 2023 roku został najwybitniejszy polski pisarz i poeta Aleksander Fredro.

Aleksander Fredro herbu własnego – polski hrabia, komediopisarz, pamiętnikarz, poeta, ziemianin, oficer, wolnomularz, tworzył w epoce romantyzmu.

W roku bieżącym przypada 230. rocznica urodzin autora „Ślubów panieńskich”, „Pana Jowialskiego” czy „Dam i huzarów”. W związku z tym, oddając hołd najwybitniejszemu polskiemu komediopisarzowi, w dniu 29 maja br. razem z lokalną biblioteką w Butrymańcach organizowaliśmy czytanie jego utworów.

IMG_3713   IMG_3710   IMG_3708   IMG_3707

IMG_3706   IMG_3703   IMG_3696   IMG_3695
Celem czytania było:
1. Pogłębianie wśród młodzieży wiedzy o życiu i twórczości Aleksandra Fredry.
2. Popularyzacja oryginalnej twórczości literackiej.

Jestem pewna, że wspólne czytanie po raz kolejny dostarczyło nam wiele satysfakcji w obcowaniu z cudowną polską literaturą.

Polonista Edyta Jasielonis