GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA GIMNAZIJOJE

GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA GIMNAZIJOJE

      Baigiantis mokslo metams jau tapo tradicija gimnazijoje organizuoti metodinę konferenciją, kurios tikslas sudaryti visiems mokytojams, pagalbos specialistams pasidalinti gerąja patirtimi. Šių metų konferencija buvo skirta mokytojų sukurtoms metodinėms priemonėms pristatyti. Visiems mokytojams gerai žinoma, kad metodinės priemonės padeda papildyti ir konkretizuoti vadovėlio medžiagą, sužadina mokinių smalsumą, ugdo loginį mąstymą ir kūrybiškumą. Tikslingai panaudojus metodinę priemonę galima  individualizuoti mokinių darbą atsižvelgiant į jų gebėjimus, mokymosi stilių, ugdymosi poreikius, polinkius ir interesus.

    Gimnazijos metodinės tarybos  iniciatyva organizuotoje metodinėje konferencijoje aktyviausi mokytojai pasidalino šiais mokslo metais sukurtomis ir išbandytomis metodinėmis priemonėmis. Lietuvių kalbos mokytoja R. Matulevičienė pademonstravo vyresniųjų klasių mokiniams skirtą priemonę, kuri padeda  įsivertinti samprotavimo rašinio kokybę. Istorijos mokytojas A. Šilobrit pakomentavo priemonę, kurią taikydami mokiniai parengia filmo anotacijas. Lietuvių kalbos mokytoja R. Kolendo pademonstravo tris metodinės priemones. Viena iš jų  ,,Jenga“ su užduotimis. Tai žaidimo modelis, pritaikytas lietuvių kalbos pamokoms. Susideda iš 54 medinių kaladėlių, kurios su skirtingomis, suktomis ir linksmomis užduotimis. Dailės mokytoja K. Sokolovskaja papasakojo, kaip kūrybingai gali būti taikoma  parengta priemonė ,,Asociacijų dėžutė“. Lietuvių kalbos mokytoja A. Šumska pasidalino patirtimi, kuri išbandyta siekiant ugdyti mokinių kūrybiškumą kuriant išplėtotus pasakojimus. Istorijos mokytoja A. Nester paaiškino, kaip pritaikė dovanų gautą priemonę ,,Įžymieji lenkai“. Chemijos mokytoja A. Gudalevič sukūrė mokomąjį žaidimą ,,Elementų atradėjai“.

    Džiugu, kad mokytojai, siekdami ugdyti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, domisi metodinėmis naujovėmis ir netgi patys kuria metodines priemones, kurios sudomina mokinius.