LEKCJE PATRIOTYZMU

LEKCJE PATRIOTYZMU

IMG_1516   IMG_1515    IMG_1514   IMG_1511   IMG_1509   IMG_1508   IMG_1501   IMG_1504

Maj jest bogaty w piękne święta każdego Polaka, tzn. 2 maja – Dzień Polonii i Polaków za Granicą oraz Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 3 maja – 230. rocznica uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja.

Z tej oto okazji w dniu 3 maja br. uczniowie klas 8, IIIG i IVG mieli lekcje języka polskiego nt. „Polskie Symbole Narodowe” oraz „Konstytucja Trzeciego Maja”. Tematyka lekcji obejmowała Polskie Symbole Narodowe: hymn, godło oraz flagę.

Nie pominęliśmy także narodowego święta z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja.

Naszą Ojczyzną jest Litwa, Macierzą zaś Polska. Co wiemy o hymnie, polskim godle i narodowych – biało-czerwonych barwach? Podczas lekcji uczniowie dowiedzieli się skąd się wzięły i co dla nas znaczą symbole narodowe.

Symbolami narodowymi Rzeczypospolitej Polskiej są: godło – Orzeł Biały, barwy biało-czerwone oraz hymn – „Mazurek Dąbrowskiego”. Zapisy na temat symboli znajdują się w Konstytucji RP, a także w „Ustawie o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych”.

Symbole narodowe stanowią dumę każdego Polaka i otoczone są należytą czcią oraz szacunkiem.

Konstytucja Trzeciego Maja. 3 maja 1791 r. uchwalono zasadniczą ustawę rządową zwaną powszechnie Konstytucją Trzeciego Maja. Była to pierwsza w Europie, druga w świecie po Stanach Zjednoczonych konstytucja. Niosła nadzieję na ocalenie Polski. Stwarzała podstawy do wzmocnienia władzy państwowej, osłabiała samowolę magnatów. Zwiększała liczebność wojska, poprawiała położenie chłopów, podniosła poziom oświaty, mieszczanom zaś nadała nowe prawa.

Te lekcje spowodowały na pewno, że nikt z uczniów nie miał wątpliwości, co to za święta obchodzimy na początku maja i dlaczego są dla nas – Polaków – tak ważne.

Polonista Edyta Jasielonis