LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠIMTMEČIUI ARTĖJANT

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠIMTMEČIUI ARTĖJANT

Už laisvę ir taiką visada turime būti dėkingi tai atnešusiems lietuviams. Tautos istoriją privalome išsaugoti ir nenutrūkstamai perduoti iš kartos į kartą. Gerai, kad akyse žvilga ašaros giedant Tautišką giesmę, ir gerai, kad pasididžiavimas užpildo širdį stebint plevėsuojančią Lietuvos vėliavą, ir gerai, kad, grįžus iš svetimos šalies, lūpos taria – visur gerai, bet namie geriausiai.

Branginkime ir mylėkime savo Tėvynę, už kurios laisvę daug žmonių kovojo.