Nietradycyjny początek roku szkolnego w górach

Nietradycyjny początek roku szkolnego w górach

poronin0       poronin1

W dniach 28 sierpnia – 3 września uczniowie Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach mieli okazję rozpocząć nowy rok szkolny w nietradycyjny sposób – pięć dni, młodzież gimnazjum spędziła w górach w miejscowości Poronin, gdzie uczestniczyła w projekcie programu Erasmus+ “Online together for our Europe”. Głównym celem projektu jest promowanie wielokulturowości Europy poprzez różnego rodzaju kanały komunikacji (media społecznościowe), a tym samym przekazywanie uniwersalnych wartości, takich jak tolerancja, otwartość i szacunek do innych, które stoją za wspólnotą europejską. Główne zagadnienia projektu skupiają się wokół kultury krajów uczestniczących – Polski i Litwy oraz promocji ich wartości kulturowych poprzez najnowsze media. Nie mniej ważny cel projektu jest uświadomienie uczestnikom wspólnych korzeni historycznych i kulturowych łączących Polskę i Litwę, a także różnic między krajami, które ukształtowały się przez setki lat. Wiele uwagi podczas pobytu i realizacji projektu kierowało się na zwiększenie tolerancji uczestników, otwartości na inne kultury i zrozumienia różnic, a także wzmocnienie szacunku uczestników do własnej kultury i jej specyfiki.

poronin3       poronin4

poronin5       poronin6

Podczas pobytu w Poroninie uczniowie Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach razem z grupą młodzieży z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie mieli wiele wspólnego do zrealizowania. Młodzież codziennie aktywnie i ciekawie spędzała czas, jak również kształciła swoje kompetencje. Każde zajęcie było bardzo trafne i korzystne. Uczniowie mieli okazję wypróbować swoje siły w grze terenowej w Poroninie, wykazywali się podczas dyskusji na różnorodne tematy, organizowali wieczory narodowe, tworzyli plakaty, nakręcali filmiki i chętnie brali udział w innego rodzaju zajęciach. Wiele wrażeń sprawił wyjazd do Zakopanego i spacer po słynnych Krupówkach, lecz kulminacją pobytu stała się  przechadzka w Dolinie Kościeliskiej. Piękno gór wprowadziło w zachwyt każdego. Każdy stwierdził, że ten widok na długo zostanie w pamięci. Po powrocie uczniowie wrócili do nauki natchnieni i z wiarą, że kiedyś jeszcze zobaczą ten cud natury.

Katarzyna Sokołowska