O GUSTAWIE HERLINGU-GRUDZIŃSKIM Z BLISKA

O GUSTAWIE HERLINGU-GRUDZIŃSKIM Z BLISKA

„Człowiek nie może żyć, nie wiedząc, po co żyje.”
/Gustaw Herling-Grudziński – „Inny świat”/

W dniu 20 maja w naszym gimnazjum zorganizowaliśmy spotkanie literackie dla uczniów klas I-IVG, przybliżające sylwetkę i dokonania Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Włączyliśmy się tym samym w obchody 100. rocznicy urodzin pisarza, bowiem Uchwałą Sejmu RP rok 2019 został ustanowiony Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

GRUDZINSKI-1        GRUDZINSKI-2        GRUDZINSKI-3        GRUDZINSKI-4

Gustaw Herling-Grudziński – polski pisarz, eseista, krytyk literacki, dziennikarz, żołnierz, więzień łagrów i obozów NKWD. Urodził się 20 maja w roku 1919 w Skrzelczycach Kielc, zmarł w roku 2000 w Neapolu.

Uczennica klasy IIIG Donata Wojtkiewicz przedstawiła najważniejsze fakty z biografii autora „Innego świata”. Wprowadzeniem do tematu był rys historyczny przybliżający Polskę z lat 1919-1990. Sytuacja polityczna w Polsce miała bowiem ogromny wpływ na życie Herlinga-Grudzińskiego. W PRL informacje na Jego temat podlegały cenzurze. Nie był wydawany. Jego nazwisko znajdowało się na „czarnej liście” tzn. liście osób objętych całkowitym zakazem publikacji. Dopiero po 1989 r. Jego twórczość pisarska została upowszechniona w Polsce. Będąc krytykiem dyktatury komunistycznej w Polsce i całej Europie Środkowo-Wschodniej, przez cały okres PRL pozostał na wygnaniu jako polski emigrant polityczny.

GRUDZINSKI-5        GRUDZINSKI-6        GRUDZINSKI-7        GRUDZINSKI-8

Uczniowie dowiedzieli się wielu szczegółów z bogatego życiorysu pisarza m.in. o dzieciństwie, stosunkach z ojcem, działalności konspiracyjnej, pobycie w obozie czy życiu na emigracji.

Następnie niektórzy uczniowie klasy IIIG, a mianowicie Dawid Aleksandrowicz, Łoreta Mikielewicz, Ewelina Andruszkiewicz przeczytali swe wypracowania nt. „Moje refleksje na temat opowiadania „Wieża” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego”.

Nie zabrakło też odniesień do powstania najważniejszej książki w dorobku pisarza, czyli „Innego świata”. Jest to zapis doświadczeń autora z pobytu w sowieckim łagrze. O „Innym świecie” opowiedział maturzysta Tomek Jenza.

GRUDZINSKI-9        GRUDZINSKI-10        GRUDZINSKI-11        GRUDZINSKI-12

Uzupełnieniem spotkania było czytanie urywków „Innego świata”, do czego chętnie zaangażowali się wszyscy zebrani.

Mam nadzieję, że taka forma zajęć zachęciła uczniów do szerszego poznania twórczości pisarza.

Polonista Edyta Jasielonis