PAMOKA-KONFERENCIJA APIE MAIRONĮ

PAMOKA-KONFERENCIJA APIE MAIRONĮ

Visada smagu kalbėti apie pirmąjį. Šią pamoką pirmuoju įvardinome Maironį, pagrįstai tituluojamą pirmuoju tautinio atgimimo poetu. Pamokai-konferencijai rimtai ruoštasi: IIIG klasės gimnazistai sudarė 15 temų sąrašą, pasirinkta 10 sudominusių temų ir pradėta ieškoti medžiagos. Pranešėjams buvo svarbu aptarti  Tėvynės praeities bei dabarties aspektus Maironio lyrikoje, domino, kokie poeto eilėraščiai virto dainomis, aktualu buvo apžvelgti asmeninę  dainiaus lyriką, prasminga pasigilinti, kokie krikščioniški motyvai atsispindėjo eilėraščiuose, žinoma, rūpėjo atskleisti  poeto romantinės pasaulėjautos  bruožus. Gimnazistai sistemino informaciją, parengė pranešimus, kurių klausytis visiems buvo prasminga. Dėkoju Ernestui, Sabinai, Paulinai, Faustynai ir Krystynai už pastangas kuriant pranešimų tekstus. Esate puikūs literatūros tyrinėtojai.

282698789_340917431461660_7206602611607862591_n     282856883_788835682052363_5435677525070451634_n

283771961_333785052203764_5176347241349628075_n   283574050_1194077661412433_3867109507810884236_n

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja R. Matulevičienė