PENKTOKŲ KALĖDINĖ DOVANA GIMNAZIJOS BENDRUOMENEI

PENKTOKŲ KALĖDINĖ DOVANA GIMNAZIJOS BENDRUOMENEI

kaledos6   kaledos8    kaledos5

  Penktadienį po rekolekcijų penktokai skubėjo dar suspėti parepetuoti, nes tikėjosi nepriekaištingai sugiedoti išmoktas  giesmes ir kuo puikiausiai suvaidinti pasirinktą vaidmenį. Penktokai labai stengėsi padovanoti visiems džiugią šventę.

    Kai mokiniai, tėvai, mokytojai ir svečiai susirinko salėje, suskambo kalėdinė giesmė ir penktokai virto piemenukais, karaliais, angelais, pasirodė  ir Marija, ir Juozapas.  Netikėtai  piemenukams pasirodžiusi  dangiška būtybė  pranešė pačią geriausią naujieną, kokią tik pasaulis apskritai yra girdėjęs. Angelas pasako, kad jeigu  piemenėliai paskubės ir greitai nubėgs į miestą, tai savo akimis išvys Tą, nuo kurio priklausys tolesnis žmonijos likimas. Piemenėliai asmeniškai  liudys reikšmingiausią visų laikų įvykį. Piemenukai apstulbę dairosi vienas į kitą, o  angelai vis tebegieda.  Giesmei dar nesibaigus, piemenys  leidžiasi į tvartelį pasižiūrėti į Tą, apie kurį pranašavo pranašai ir svajojo šventieji.

kaledos2   kaledos3   kaledos7

  Penktokų ir tikybos bei muzikos mokytojų sumanymas buvo  įgyvendintas puikiai. Sukurtu spektakliu visi labai džiaugėsi. Paskutinei giesmei nuskambėjus direktorė T. Savel ir šventėje dalyvavęs kunigas Augustin pakvietė visus pasidalinti kalėdaičiu.