„SKRZATY” I PIERWSZOKLASIŚCI W BIBLIOTECE

„SKRZATY” I PIERWSZOKLASIŚCI W BIBLIOTECE

KSIAZKI-1        KSIAZKI-2        KSIAZKI-3        KSIAZK1-4

Ile było zdziwienia i radości, gdy uczniowie klasy pierwszej otrzymali list od „KSIĄŻKI”. Ona skarżyła się, że nie chce więcej leżeć na półce. Chce, aby dzieci ją odwiedzały. Przygoda nie skończyła się, bo w bibliotece, między półkami, czekały na dzieci „skrzaty-postacie z książek”.

„Skrzaty” przypomniały dzieciom, czym jest biblioteka oraz kto może z niej skorzystać. Następnie wyjaśniły, jakie książki są przeznaczone dla pierwszoklasistów oraz w jaki sposób należy wybierać odpowiednie dla siebie lektury. Uczniowie również dowiedzieli się, kim są twórcy książek dla dzieci. „KSIĄŻKA” zwróciła uwagę na informacje, które można odnaleźć na stronie tytułowej. Wytłumaczyła w postaci zagadkowej znaczenia słów: autor, ilustrator, wydawca. Poprosiła, aby pierwszoklasiści złożyli uroczystą przysięgę w obecności książek i – oczywiście –„skrzatów”.

Wychowawczyni pochwaliła uczniów za aktywność i zaangażowanie w pracę podczas lekcji, zaś bibliotekarz zaprosiła każdego z nich do samodzielnego wybrania książki.

Bibliotekarz gimnazjalny Maria Palul