2018-2019 MOKSLO METŲ PABAIGOS ŠVENTĖ

2018-2019 MOKSLO METŲ PABAIGOS ŠVENTĖ

mokslo1       mokslo4       mokslo3

mokslo2       mokslo6       mokslo5

      Jau užversti vadovėliai, parašyti paskutiniai apibendrinamieji darbai, paskelbti  metiniai vertinimai. Visa tai signalizuoja, kad pasibaigė mokslo metai. Mokslo metų baigimo šventės švęsti mokiniai ir mokytojai susirinko aktų salėje.

   Direktorės pavaduotoja ugdymui pasveikino mokinius sėkmingai baigus dar vienerius mokslo metus  ir perskaitė direktorės įsakymą dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę. Buvo paskelbtavisų ypač laukta informacija apie konkurso ,,Dešimtukų gaudytojas“ rezultatus. Konkurso nugalėtoja tapo IG klasės gimnazistė Emilija Šumska.

   Direktorės pavaduotoja neformaliajam ugdymui K. Sokolovskaja apdovanojo mokinius už labai gerą mokymąsi ir aktyvią veiklą gimnazijoje. Apdovanojimai įteikti 15 mokinių. Už labai gerą mokymąsi ir aktyvią visuomeninę veiklą apdovanoti 24 mokiniai. Kūno kultūros mokytojai V. Kočan  ir D. Bezuyevski 20 mokinių įteikė apdovanojimus už aktyvią sportinę veiklą. Sportiškiausio gimnazisto titulas suteiktas IIG klasės gimnazistui E. Liubin.

     Už ypatingai puikų gimnazijos lankomumą apdovanotos  F. Savicka (8 kl.) ir  K. Savel (IIIG kl.). Šios mokinės  per visus mokslo metus  nepraleido nė vienos pamokos.

    Už aktyvią visuomeninę veiklą gimnazijoje ir rajone apdovanoti du IIG klasės gimnazistai: A. Jenzo ir A. Tyševič.

      Po apdovanojimų įteikimų mokiniai padėkojo klasių auklėtojams už rūpinimąsi ir įteikė gėlių. Netrukus pasigirdo jaunimo pamėgta muzika. Norintieji galėjo pašokti paskutinėje šių mokslo metų diskotekoje.