Metodinė taryba

Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazija

Metodinė taryba:

 

Nr. Vardas, pavardė Kvalifikacija Pastabos
1. Rasytė Matulevičienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė Pirmininkė
2. Ana Cimoš Biologijos dalyko vyresnioji mokytoja Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė
3. Renata Kolendo Lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja Lietuvių kalbos ir istorijos metodinės grupės pirmininkė
4. Barbara Rodzevič Pradinių klasių vyresnioji mokytoja Pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė
5. Veslava Rynkevič Lenkų kalbos mokytoja Gimtosios kalbos, žsienio kalbų ir tikybos metodinės grupės pirmininkė
6. Katažina Sokolovskaja Dailės dalyko vyresnioji mokytoja Klasės auklėtojų metodinės grupės pirmininkė

Direktorės pavaduotoja ugdymui, atsakinga už neformalųjį švietimą