Metodinė taryba

Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazija

Metodinė taryba:

 

Nr. Vardas, pavardė Kvalifikacija Pastabos
1. Rasytė Matulevičienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė Pirmininkė
2. Raisa Novickaja Matematikos dalyko vyresnioji mokytoja Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė
3. Renata Kolendo Lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja Lietuvių kalbos ir istorijos metodinės grupės pirmininkė
4. VeslavaRynkevič Lenkų kalbos mokytoja Gimtosios kalbos, žsienio kalbų ir tikybos metodinės grupės pirmininkė
5. KatažinaSokolovskaja Dailės dalyko vyresnioji mokytoja Klasės auklėtojųmetodinės grupės pirmininkė

Direktorės pavaduotoja ugdymui, atsakinga už neformalųjį švietimą