Ugdymas karjerai

Ugdymo karjeros koordinatorė Renata Kolendo.

Konsultacijos vyksta kabinete Nr. 25   download

Karjeros paslaugų tikslas – padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą (t. y. visą gyvenimą trunkančią asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seką).

Kiekvienas mokinys galės ugdytis 4 kompetencijas:

 • pažinti save,
 • karjeros galimybes,
 • planuoti karjerą ir
 • ją įgyvendinti.

Karjeros koordinatorius mokiniams padeda:

 • Išsiaiškinti  karjeros žingsnius.
 • Išsitirti   mokymosi stilių, stipriąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą.
 • Išsiaiškinti, koks mokinio  profesinis kryptingumas, kokios profesijos jam  labiausiai tinka.
 • Rasti informaciją, kur galima mokytis norimos specialybės.
 • Atsirinkti naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas.
 • Susipažinti su studijų mokymo programomis, kryptimis, priėmimo tvarkomis.
 • Susidaryti individualų ugdymosi planą.
 • Suprasti, kaip pildomas prašymas stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas.
 • Susitikti su Lietuvos universitetų ir kolegijų atstovais.
 • Rasti reikalingą  informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje.

Tėvams:

 • Teikia informaciją apie ugdymą karjerai tėvų susirinkimų metu.
 • Individualiai konsultuoja tėvus ir mokinius įvairiais karjeros klausimais (susitarus iš anksto).

Klasių vadovams:

 • Siūlo klasės valandėlių temas.
 • Supažindina su metodine ugdymo karjerai medžiaga.
 • Organizuoja įvairias karjeros pamokėles ugdytiniams.
 • Konsultuoja įvairiais klausimais ugdymo karjerai tema.
 • Padeda organizuoti išvykas į įvairias mokymosi įstaigas, darbo biržą.
 • Padeda organizuoti profesinį veiklinimą (veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus, kaupti darbo patirtį, planuoti būsimą karjerą).

Naudinga nuoroda – http://www.mukis.lt/lt/pradzia.html

Informacijos apie studijas galite ieškoti interneto svetainėse:

Profesijos vadovas internete – http://euroguidance.lt
Profesijų pasaulis – http://www.profesijupasaulis.lt/
Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba – http://www.darborinka.lt/
Mokymosi kelio pasirinkimas: AIKOS – http://www.aikos.lt/
Lietuvos mokslas ir studijos – http://www.mokslas.lt/
Lietuvos mokslas ir studijos – http://kurstudijuoti.lt
Lietuvos mokslas ir studijos – www.studijos.lt
Lietuvos mokslas ir studijos – http://moksleiviai.lt
Profesinio orientavimo strategija – http://europa.eu/old-address.htm