Ugdymas karjerai

Karjeros specialistas Jevgenij Gachovič 

Karjeros specialistas konsultuoja karjeros ugdymo klausimais moksleivius, mokytojus, tėvus.

Konsultacijų laikas gali būti derinamas individualiai. Dėl išsamesnes informacijos, konsultacijų kreipkitės el. paštu j.gachovic@gmail.com arba tel. +37067641705

Karjeros specialisto tikslas – ugdyti mokinių karjeros kompetencijas, padėti jiems spręsti karjeros klausimus taip, kad jie gebėtų sėkmingai plėtoti asmeninę karjerą, įgyvendinti sprendimus dėl mokymosi, saviraiškos ir darbo, sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, pereiti iš mokymosi aplinkos į darbo aplinką.

Karjeros specialisto veikla:

 •  Teikti asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais mokiniams;
 •  Organizuoti profesinį veiklinimą (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones: pažintinius vizitus, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis;
 •  Teikti karjeros planavimui bei vystymui reikalingą informaciją mokiniams ir kitai mokyklos bendruomenei;
 •  Supažindinti mokyklos mokinius, mokytojus, tėvus su mokykloje teikiamomis karjeros paslaugomis, programomis, mokymo formomis, ugdomomis kompetencijomis bei mokymosi sąlygomis;
 •  Supažindinti mokinius su informacija apie tos pačios ir aukštesnės pakopos studijas, švietimo teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles;
 •  Supažindinti su profesines veiklos ir užimtumo sritimis, darbo rinka ir jos pokyčių prognozėmis (kvalifikacijų paklausa, atlyginimais).

Kiekvienas mokinys galės ugdytis 4 kompetencijas:

 •  pažinti save,
 •  karjeros galimybes,
 •  planuoti karjerą,
 •  ją įgyvendinti.

Karjeros specialistas jums padės:

 •  Geriau pažinti savo gebėjimus, pomėgius ir įgūdžius;
 •  Rinkti informaciją apie aukštąjį mokslą, susipažinti su įvairiomis profesijomis;
 •  Susipažinti su įvairiomis internetinėmis svetainėmis ir atsirinkti darbo, praktikos ir savanorystės pasiūlymus;
 •  Sukurti CV, motyvacinį laišką;
 •  Išsitirti mokymosi stilių, stipriąsias puses, polinki į tam tikrą veiklą.
 •  Išsiaiškinti, koks mokinio profesinis kryptingumas, kokios profesijos jam labiausiai tinka.
 •  Rasti informaciją, kur galima mokytis norimos specialybes.
 •  Atsirinkti naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas.
 •  Susipažinti su studijų mokymo programomis, kryptimis, priėmimo tvarkomis.
 •  Susidaryti individualų ugdymosi planą.
 •  Suprasti, kaip pildomas prašymas stojant | Lietuvos aukštąsias mokyklas.
 •  Susitikti su Lietuvos universitetų ir kolegijų atstovais.
 •  Rasti reikalingą informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje.

Tėvams:

 •  Teikia informaciją apie ugdymą karjerai tėvų susirinkimų metu.
 •  Individualiai konsultuoja tėvus ir mokinius įvairiais karjeros klausimais (susitarus iš anksto).

Klasių vadovams:

 •  Siūlo klasės valandėlių temas.
 •  Supažindina su metodine ugdymo karjerai medžiaga.
 •  Organizuoja įvairias karjeros pamokėles ugdytiniams.
 •  Konsultuoja įvairiais klausimais ugdymo karjerai tema.
 •  Padeda organizuoti išvykas į įvairias mokymosi įstaigas, darbo biržą.
 •  Padeda organizuoti profesini veiklinimą (veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus, kaupti darbo patirtį, planuoti busimą karjerą).

Naudinga nuoroda – http://www.mukis.lt/lt/pradzia.html

Informacijos apie studijas galite ieškoti interneto svetainėse:

Profesijos vadovas internete – http://euroguidance.lt
Profesijų pasaulis – http://www.profesijupasaulis.lt/
Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba – http://www.darborinka.lt/
Mokymosi kelio pasirinkimas: AIKOS – http://www.aikos.lt/
Lietuvos mokslas ir studijos – http://www.mokslas.lt/
Lietuvos mokslas ir studijos – http://kurstudijuoti.lt
Lietuvos mokslas ir studijos – www.studijos.lt
Lietuvos mokslas ir studijos – http://moksleiviai.lt
Profesinio orientavimo strategija – http://europa.eu/old-address.htm