Sveikatos priežiūra

Visuomenės sveikatos  specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą gimnazijoje organizuoja ir įgyvendina pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą gimnazijoje:

  • teikia pirmąją medicininę pagalbą;
  • teikia sveikatingumo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams ir jų tėvams;
  • ugdo mokinių sveikos gyvensenos ir socialinius gebėjimus;
  • prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
  • teikia informaciją ir konsultacijas kitais sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais;
  • dalyvauja formuojant mokymosi aplinką ir sąlygas;
  • teikia konsultacinę pagalbą organizuojant kūno kultūros pamokas – komplektuojant kūno kultūros užsiėmimų mokinių grupes, prižiūri gimnazijos sporto varžybas bei derina sporto varžybose dalyvaujančių mokinių sąrašus atsižvelgiant į jų sveikatos būklę;
  • užtikrina asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų įgyvendinimą;
  • vykdo užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę, organizuojant priemones epidemijai užkirsti.

Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą gimnazijoje Leonid Vysockij leonid.vysockij@svsb.lt tel. +37065965535