Bendros žinios apie įstaigą

Pavadinimas Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazija
Steigėjas Šalčininkų rajono savivaldybės taryba
Teisinė forma Šalčininkų r.  savivaldybės biudžetinė, pelno nesiekianti švietimo, vaikų ugdymo institucija, teikiantį bendrąjį pradinį (ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį) išsilavinimą.
Teisinis statusas Juridinis asmuo, kodas 191416326
Tipas Gimnazija
Mokomoji kalba Lenkų
Pagrindinė veiklos rūšis Pagrindinė veiklos sritis – švietimas, rūšis – bendrasis vidurinis mokymas
Įkūrimo data Mokyklos įsteigimo data – 1972 m. Gimnazijos įsteigimo data: 2013 m.
Adresas Mokyklos g. 2, Butrimonių k.,, Šalčininkų r., Lietuva
Telefonai +380 45671
Faksas +380 45671
Elektroninis paštas butrimoniuakgimn@gmail.com

Mokyklos vizija:
Gimnazijoje mokosi siekiantys pažangos mokiniai. Tėvai aktyvūs mokytojų pagalbininkai ir gimnazijos gyvenimo dalyviai. Dirba profesionalus pedagogų kolektyvas. Puoselėjamos tradicijos, tautinis tapatumas, ugdomas sąmoningas Lietuvos pilietis.

Vertybės
Jaustis saugiam, nuolat mokytis, puošti savo aplinką, didžiuotis gimnazija.

Misija:
Gimnazija suteikia visapusišką ugdymą ir kokybišką išsilavinimą jaukioje, šiuolaikinėje ir saugioje aplinkoje. Glaudžiai bendradarbiauja su tėvais ir socialiniais partneriais.

Mokyklos prioritetai:
• Akademinė ir individuali pažanga.
• Mokinių elgesys ir saugumas.
• Tėvų įtraukimas į veiklą ir tėvų švietimas.

Mokyklos istorija:
1910 metai – įkurta Butrimonių kaime mokykla;
1970 metai – reorganizuota į aštuonmetę mokyklą;
1972 metai – reorganizuota į vidurinę mokyklą;
1975 metai – išleista I abiturientų laida;
1985 metai – mokykla įsikuria naujame pastate;
2001 metai – mokykla pradėjo dalyvauti projektinėje veikloje;
2004 meta – mokykla turi vėliavą;
2005 metai – mokykla švenčia 95 metų mokyklos jubiliejų;
2007 metai – pirmieji mokyklos muziejaus žingsniai;
2008 metai – mokyklai suteiktas Šalčininkų rajono garbės pilietės, menininkės Anos Krepštul vardas;
2010 metai – mokykla švenčia 100 metų mokyklos jubiliejų;
2009 – 2011 – mokyklos remontas;
2013 – akredituota gimnazija.