Bendros žinios apie įstaigą

Pavadinimas Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazija
Steigėjas Šalčininkų rajono savivaldybės taryba
Teisinė forma Šalčininkų r.  savivaldybės biudžetinė, pelno nesiekianti švietimo, vaikų ugdymo institucija, teikiantį bendrąjį pradinį (ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį) išsilavinimą.
Teisinis statusas Juridinis asmuo, kodas 191416326
Tipas Gimnazija
Mokomoji kalba Lenkų
Pagrindinė veiklos rūšis Pagrindinė veiklos sritis – švietimas, rūšis – bendrasis vidurinis mokymas
Įkūrimo data Mokyklos įsteigimo data – 1972 m. Gimnazijos įsteigimo data: 2013 m.
Adresas Mokyklos g. 2, Butrimonių k.,, Šalčininkų r., Lietuva
Telefonai +370 380 45671
Faksas +370 380 45671
Elektroninis paštas butrimoniuakgimn@gmail.com
www.butrimonys.salcininkai.lm.lt

Gimnazijos vizija:

Laiminga, moderni, nuolat besimokanti ir besikeičianti, telkianti bendruomenę bendrai veiklai ugdančiai brandžią asmenybę.

Vertybės

  • Pagarba ir savigarba
  • Bendravimas ir bendradarbiavimas
  • Saugumas ir atsakingumas
  • Verslumas (iniciatyvumas, lyderystė, atvirumas pokyčiams, kūrybiškumas, pozityvumas)

 Misija:

Ugdyti visapusiškai išsilavinusius, kūrybingus, verslius, aktyvius, pozityvias gyvenimo vertybes turinčius piliečius, gebančius pažinti save ir sėkmingai integruotis į nuolat besikeičiančią visuomenę.

 Mokyklos prioritetai:

  • Akademinė ir individuali pažanga.
  • Sveika gyvensena.
  • Pasidalytoji lyderystė (Atsakomybė ir sąžiningumas, kūrybiškumas ir veiklumas)

 

Mokyklos istorija:

2020 metai – 110 metų mokyklos jubiliejus;
1910 metai – įkurta Butrimonių kaime mokykla;
1970 metai – reorganizuota į aštuonmetę mokyklą;
1972 metai – reorganizuota į vidurinę mokyklą;
1975 metai – išleista I abiturientų laida;
1985 metai – mokykla įsikuria naujame pastate;
2001 metai – mokykla pradėjo dalyvauti projektinėje veikloje;
2004 meta – mokykla turi vėliavą;
2005 metai – mokykla švenčia 95 metų mokyklos jubiliejų;
2007 metai – pirmieji mokyklos muziejaus žingsniai;
2008 metai – mokyklai suteiktas Šalčininkų rajono garbės pilietės, menininkės Anos Krepštul vardas;
2010 metai – mokykla švenčia 100 metų mokyklos jubiliejų;
2009 – 2011 – mokyklos remontas;
2013 – akredituota gimnazija.