Biblioteka

biblioteka

Bibliotekininkė:  Marija Paliul

 1. Gimnazijos bibliotekos knygų ir vadovėlių fondas yra gimnazijos turtas ir juo gali naudotis visa gimnazijos bendruomenė.
 2. Naudojimasis biblioteka yra nemokamas.
 3. Kiekvienas skaitytojas privalo susipažinti su bibliotekos taisyklėmis ir įsipareigoti jas vykdyti, pasirašydamas skaitytojo formuliare.
 4. Skaitytojams į namus išduodama ne daugiau 5 spaudinių ir ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui (chrestomatijoms, vadovėliams ir žodynams šis terminas netaikomas). Naujai gautiems, didelę paklausą turintiems spaudiniams išdavimo į namus terminas gali būti trumpinamas iki 3 dienų. Reti, vertingi, informaciniai leidiniai į namus neišduodami.

Bibliotekos paslaugos:

 • Knygų ir periodikos išdavimas į namus.
 • Informacija apie bibliotekoje naujai gautas knygas ir vadovėlius.
 • Reikalingos literatūros ir informacijos paieška.
 • Rekomenduojamų perskaityti knygų sąrašai moksleiviams.
 • Individuali pagalba renkantis literatūrą.
 • Pagalba taikant mokomąsias programas pamokose.
 • Bibliografinių ir informacinių pamokų vedimas.
 • Parodos, knygų pristatymai, renginiai.
 • Darbas kompiuteriu.
 • Išankstinė knygų rezervacija bibliotekos sistemoje.
 • Kopijavimas.

Apie bibliotekoje vykstančius renginius, teikiamas paslaugas, gautas knygas, parodas ir kitą informaciją  galite paskaityti gimnazijos internetinėje svetainėje.

Bibliotekoje įdiegta bibliotekų informacinė sistema “MANO BIBLIOTEKA”.

Bibliotekos fondas

 • Informaciniai leidiniai (enciklopedijos, žinynai, žodynai ir kt.
 • Programinė, grožinė ir metodinė literatūra
 • Vaikų literatūra
 • Mokslo populiarinimo literatūra
 • Kompaktiniai diskai
 • Periodiniai leidiniai
 • Vadovėliai

Bibliotekos darbo laikas:

 • Pirmadieniais – penktadieniais 7.30 –16.00
 • Pietų pertrauka 12.00–12.30