MOKINIŲ PRIĖMIMAS

Nuo 2022 metų Šalčininkų rajono savivaldybėje bus organizuojamas centralizuotas vaikų ir mokinių priėmimas į visų tipų švietimo įstaigas. Vaikų priėmimas į savivaldybės biudžetinių įstaigų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupes, mokinių priėmimas į bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklas bus vykdomas informacinės sistemos pagrindu. Informacinės sistemos diegimo išlaidos apmokamos projekto Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-01-0011 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Šalčininkų rajono savivaldybėje“ lėšomis. Daugiau informacijos apie projektą čia: 

https://www.salcininkai.lt/skelbimai/397/pasirasyta-finansavimo-sutartis-del-projekto-paslaugu-ir-asmenu-aptarnavimo-kokybes-gerinimas-salcininku-rajono-savivaldybeje:8849
Šiuo metu yra ruošiamas Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašas, kurį tvirtins Šalčininkų rajono savivaldybės taryba. Po patvirtinimo aprašas bus paskelbtas viešai, su juo bus supažindinti vaikų ir mokinių tėvai.

 

Mokinių priėmimas į Šalčininkų r. Anos Krepštul  gimnaziją vyksta nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

Asmenys prašymus mokytis gimnazijoje kartu su kitais dokumentais teikia el. paštu butrimoniuakgimn@gmail.com arba Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul  gimnazijos raštinėje adresu Mokyklos g. 2, LT-17157, Butrimonių k., Šalčininkų r.

Papildoma informacija teikiama tel. 8 380 45 671 ir el. paštu butrimoniuakgimn@gmail.com

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠALČININKŲ R. BUTRIMONIŲ ANOS KREPŠTUL GIMNAZIJĄ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

APTARNAVIMO TERITORIJŲ SĄRAŠAS

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

PRIĖMIMO Į VALSTYBINĘ IR SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLĄ, PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGĄ BENDRŲJŲ KRITERIJŲ SĄRAŠAS