MOKINIŲ PRIĖMIMAS

Mokinių priėmimas į Šalčininkų r. Anos Krepštul  gimnaziją vyksta nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

Asmenys prašymus mokytis gimnazijoje kartu su kitais dokumentais teikia el. paštu butrimoniuakgimn@gmail.com arba Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul  gimnazijos raštinėje adresu Mokyklos g. 2, LT-17157, Butrimonių k., Šalčininkų r.

Papildoma informacija teikiama tel. 8 380 45 671 ir el. paštu butrimoniuakgimn@gmail.com

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠALČININKŲ R. BUTRIMONIŲ ANOS KREPŠTUL GIMNAZIJĄ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

APTARNAVIMO TERITORIJŲ SĄRAŠAS

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

PRIĖMIMO Į VALSTYBINĘ IR SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLĄ, PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGĄ BENDRŲJŲ KRITERIJŲ SĄRAŠAS