VGK

GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIS:
Komisijos pirmininkė – MarijaLadziato, Šalčininkų raj. Butrimonių Anos Krepštul gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui;
Nariai:
  1. Juvita Stakut – Šalčininkų raj. Butrimonių Anos Krepštul gimnazijos socialinė pedagogė;
  2. Renata Sinkevič – Šalčininkų raj. Butrimonių Anos Krepštul gimnazijos psichologė;
  3. Sniežna Voitukovič – Šalčininkų raj. Butrimonių Anos Krepštul gimnazijos spec. pedagogė;
  4. Zenona Nedveckaja – Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazijos logopedė;
  5. Barbara Rodzevič – Šalčininkų raj. Butrimonių Anos Krepštul gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja;
  6. Leonid Vysockij – sveikatos specialistas;
Sekretorė –Juvita Stakut Šalčininkų raj. Butrimonių Anos Krepštul gimnazijos socialinė pedagogė

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS PLANAS 2022 m.