ATRADIMŲ KELIAS Į SAVE

ATRADIMŲ KELIAS Į SAVE

79200887_2516347331943104_7163867929170149376_o       79161136_2516345771943260_6003900036792975360_o       79147361_2516345611943276_3527503893434990592_o       78988091_2516345451943292_3529174030122745856_o

78916530_2516345775276593_8841061402811564032_o       78911128_2516345741943263_2643361094319472640_o       78794857_2516345418609962_1772495104267780096_o       78685940_2516345441943293_593839512832966656_o

       Baigėsi pirmoji projekto dalis ,,Šalčininkų rajono vaikų ir jaunimo sveiko ir aktyvaus gyvenimo būdo skatinimas”, dailės terapijos užsiėmimai ,,Atradimų kelias į save”. Neformalus ugdymas vaikams ir jaunimui neabejotinai yra patrauklus ir reikšmingas, nes vadovaujamasi specifiniais ugdymo principais: ugdymosi grupėje, pozityvumo bei patirties, t. y. kai ugdymas grindžiamas patyrimu ir jo refleksija, savęs pažinimu, bendravimu ir bendradarbiavimu, kūrybiškumu ir savęs, kaip unikalios asmenybės suvokimu. Dailės terapijos metodai suteikia mokiniui unikalią galimybę išpiešti neigiamas emocijas, jausmus ir prisiminimus. Po tokių užsiėmimų vaikai pradeda suvokti, kas vyksta jų viduje, bando įvardinti emocijas ir suteikti jiems įvairias formas. Keičiasi vaikų mąstymas ir savęs vertinimas. Šios programos tikslas yra ugdyti programos dalyvių teigiamą emocinį nusiteikimą, palengvinti komunikavimo procesus su bendraamžiais, mokytoju, padėti per bendrą meninę veiklą kurti tarpusavio priėmimo, empatijos santykį. Programoje numatyta – suteikti galimybę simboliniame lygmenyje eksperimentuoti su įvairiausiais jausmais, tyrinėti ir išreikšti juos socialiai priimtina forma. Darbas su piešiniais, paveikslėliais, skulptūromis – tai saugus būdas bandyti pažinti save, suvokti kitų požiūrį į tave ir ieškoti bendru susilietimo taškų su bendraamžiais. Dailės vyr. mokytoja Katažina Sokolovska PO NAUJŲ METŲ STARTUOJAME VĖL!