ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS ,,SĖKMINGAS MOKYMASIS – KAI VEIKIAME KARTU“

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS ,,SĖKMINGAS MOKYMASIS – KAI VEIKIAME KARTU“

2024-01-15 dieną mūsų gimnazijoje vyko metodinės tarybos inicijuoto projekto ,,SĖKMINGAS MOKYMASIS – KAI VEIKIAME KARTU“ veiklos, kurios skatino aktyvų mokinių įsitraukimą į  ugdymo procesą. Pradinių klasių mokytojai suplanavo visos dienos integruotą veiklą, kurią apjungė tema  „Kelionė į žiemos pasaulį“. 1-4 klasių mokiniai dirbo ir savo klasėse, lankėsi bibliotekoje, susipažino  J. Tuvimo kūryba, iliustravo eilėraštį ,,Lokomotyvas“ kurdami ilgą traukinį ir iškeliavo  į žiemos pasaulį pasivažinėti rogutėmis ir gimnazijos sodą papuošti gražuoliais besmegeniais. Pirmos klasės mokiniai  dar suspėjo aplankyti Butrimonių ir Jančiūnų UDC priešmokyklinukų grupę. Kartu vyko  improvizuota lietuvių kalbos pamokėlė.

01-15 pirmokai 12     01-15 prad v9     01-15 matem 3     01-15 matem 7

01-15 matem 11     01-15 septintokai 3     01-15 IIG 4     01-15 ugn 4

5 klasės mokiniai per matematikos pamoką virtualiai aplankė  kelias parduotuves,  dar užsuko į vaistinę tuo metu, kai taikomos nuolaidos.  Mokiniai praktikavosi  apskaičiuoti prekių kainas pritaikius nuolaidas. Veikla buvo įdomi, nes buvo stengiamasi sutaupyti kuo daugiau pinigų.  8 ir IIG klasių mokiniai  matematikos žinias galėjo pritaikyti ruošdami kabineto  remonto planus ir numatydami kuo taupesnį patalpos atnaujinimo variantą.

7 klasės mokiniai per lietuvių kalbos pamoką  prisiminė Vilniaus įkūrimo legendą, kalbėjo apie meilę Tėvynei, aptarė šalies gynėjo paveikslą analizuodami A. Mickevičiaus eiliuotą poemą ,,Gražina“.  Per lietuvių  kalbos  pamoką IIG kl. gimnazistams buvo įdomu atlikti tiriamuosius darbus analizuojant Šventąjį Raštą ir aptariant  religinės tematikos meno kūrinius. Dirbdami individualiai išsiaiškino dailininko K. Harlemo paveikslo subtilybes, vėliau dirbdami poromis parengė stendinius pranešimus. Penktokai per lietuvių kalbos pamoką aptarė būsimo spektaklio pagal pasaką ,,Dangus griūva“ ir pradėjo kurti scenarijų.

8 ir IG klasės mokiniai per integruotą fizikos ir chemijos pamoką tyrinėjo atomo sandarą, vėliau dirbdami porose arba  individualiai itin kūrybiškai sukonstravo atomų modelius iš įdomiai parinktų konstrukcinių medžiagų. Fizikos kabinete mokiniai surengė atomų modelių parodą.

Į šios dienos veiklas aktyviai įsitraukė ir UK specialistas. Visi norintys buvo pakviesti susipažindinti su ugniagesių darbu, išbandyti savo vikrumą  ir apsirengti ugniagesio kostiumą, sužinoti, kaip ugniagesiai jaučiasi jį dėvėdami ir ant pečių nešdamiesi suspausto oro aparatą.

Mokinių veiklos šios dienos pamokose buvo patrauklios ir intensyvios, ugdančios įvairias kompetencijas. Mokiniai ir mokytojai palankiai anketose  įvertino šios dienos patirtis.

Gimnazijos metodinės tarybos informacija