JAUNIMO PROJEKTAS „PASITIKĖK IR BENDRAUK“

JAUNIMO PROJEKTAS „PASITIKĖK IR BENDRAUK“

Jaunimo projektas „Pasitikėk ir bendrauk“

pasitikek2     pasitikek3     pasitikek4

     Birželio 10 – 14 dienomis Butrimonių Anos Krepštul gimnazijoje buvo vykdomas Butrimonių bendruomenės centro inicijuotas projektas ,,Pasitikėk ir bendrauk“, kurio pagrindinis tikslas – skatinti Šalčininkų rajono gimnazijose besimokančio jaunimo partnerystę ir draugiškų santykių plėtojimą.

    Projekto dalyviai – Kalesninkų Liudviko Narbuto, Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos bei Butrimonių Anos Krepštul gimnazijos jaunimas. Projekto veiklas koordinavo ir užsiėmimus vedė Katažina Sokolovskaja ir Renata Kolendo, taikydamos neformaliojo ugdymo metodus, paremtus LIONS QUEST programa.

    pasitikek6     pasitikek5     pasitikek7

     Visą savaitę realizuojant numatytas projekto veiklas jaunimas lavino kompetencijas: stiprino pasitikėjimą savimi, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, ugdėsi empatiją ir pagarbą, atsakomybės suvokimą. Kūrybinių dirbtuvėlių metu mokiniai gamino dovanėles žmonėms, kuriems labiausiai trūksta dėmesio ir šilumos – Eišiškių asmens sveikatos priežiūros centro Globos skyriaus ir Čiužiakampio senelių globos namų gyventojams. Mokiniai mokėsi bendravimo ir bendradarbiavimo, komandinio darbo, tarpusavio pagalbos, tolerancijos, kitų socialinių įgūdžių. Rengdami koncertą „Šilti žodžiai“ jie turėjo galimybę save išreikšti, atskleisdami savo meninius, organizacinius gebėjimus. Jaunimo vizitas bei parengtas koncertas buvo šilta dovana Eišiškių asmens sveikatos priežiūros centre gydomiems ir Čiužakampio globos namuose gyvenantiems gyventojams.

     Paskutinę projekto dieną Seimo nario Leonardo Talmonto kvietimu jaunimas vyko į Lietuvos Respublikos Seimą, o vėliau pakilo į Televizijos bokštą.

    Norime padėkoti Kalesninkų Liudviko Narbuto ir Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijų jaunuoliams ir jų mokytojoms už gražų bendradarbiavimą, dalyvavimą visose veiklose ir gerą nuotaiką, Šalčininkų rajono savivaldybei – už projekto finansavimą. Tikimės projekto tęstinumo ir ilgalaikio teigiamo poveikio bei naudos visuomenei.

Butrimonių A. Krepštul gimnazijos informacija