KULTŪROS PROJEKTAS, SKATINANTIS TAUTINIŲ MAŽUMŲ KULTŪRŲ PLĖTOTĘ „MŪSŲ DAUG, O TĖVYNĖ VIENA“

KULTŪROS PROJEKTAS, SKATINANTIS TAUTINIŲ MAŽUMŲ KULTŪRŲ PLĖTOTĘ „MŪSŲ DAUG, O TĖVYNĖ VIENA“

Gimnazija tęsia pradėtą bendradarbiavimą su Vilniaus S. Kovalevskajos progimnazijos, Šalčininkų r. Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos ir Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos mokiniais ir mokytojais. Projektas ,,Mūsų daug, o Tėvynė viena“ tai pirmojo ,,Graži ta mūsų Lietuva“ projekto tęsinys.

20220405_081227

Tikslas: stiprinti ir gilinti atsiradusi tarpkultūrinį bendradarbiavimą bei dialogą su Pietryčių Lietuvos mokyklomis ir ugdyti moksleivių kultūrinį ir pilietinį aktyvumą.

Uždaviniai:

  • skatinti ir gilinti bendradarbiavimą, toleranciją bei norą pažinti kitas tautas ir kultūras, suteikiant galimybę dalyvauti bendroje kultūrinėje, edukacinėje veikloje;
  • organizuoti veiklas, skirtas giliau pažinti Pietryčių Lietuvos mokyklų kalbų, tradicijų, papročių ir kultūrų skirtumus;
  • paskatinti atskleisti tautinių mažumų moksleivių pilietinę iniciatyvą, kurios dėka jie bandytų spręsti aktualias visuomenės, regiono ar bendruomenės problemas.

Projekto dalyvių laukia daug įdomių veiklų grįstu kultūrine, socialine, emocine, sveikos gyvensenos, komunikavimo ir pažinimo kompetencija. Balandžio 13 d. įvyko pirmas bendras susitikimas – konferencija ,,Sveiki draugai“ Eišiškių S. Rapolionio gimnazijoje. Ateityje projekto dalyvių laukia kelionės, kilnojamoji paroda ,,Žymiausios krašto asmenybės nuotraukose piešiniuose“, edukacinės programos, kūrybinės dirbtuvės ir kt. Kiekvienas susitikimas yra labai laukiamas.

Projekte gimnaziją reprezentuoja 7 ir 6 kl. mokiniai, koordinuoja projekto veiklas – Katažina Sokolovska.