MINI-PROJEKT PLASTYCZNO-RELIGIJNY PN. „DROGA KRZYŻOWA PANA JEZUSA”

MINI-PROJEKT PLASTYCZNO-RELIGIJNY PN. „DROGA KRZYŻOWA PANA JEZUSA”

(…) On dźwigał nasze boleści,
a myśmy Go za skazańca uznali,
chłostanego przez Boga i zdeptanego.
Lecz On był przebity za nasze grzechy,
zdruzgotany za nasze winy.
Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas,
a w Jego ranach jest nasze zdrowie.

(Iz 53, 1-5) 

DROGA KRZYZ-1        DROGA KRZYZ-2        DROGA KRZYZ-3        DROGA KRZYZ-4

Wielki Post pomaga nam przygotować się do przeżywania radosnej tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego. Stawia nam przed oczyma trudną i bolesną drogę, którą szedł Chrystus, by przynieść światu zbawienie. Przypomina, że poprzez sakrament chrztu św. również i my podjęliśmy się podążać nią w ślad za Synem Bożym. Przywołuje na koniec Jego mękę, uświadamiając ogrom cierpienia, jakie z miłości do człowieka i dla jego ocalenia przyjął na siebie sam Bóg.

DROGA KRZYZ-9        DROGA KRZYZ-10        DROGA KRZYZ-11        DROGA KRZYZ-12

DROGA KRZYZ-13        DROGA KRZYZ-14        DROGA KRZYZ-15        DROGA KRZYZ-16

Jednocześnie z rozpoczęciem się Wielkiego Postu w naszym gimnazjum miał miejsce mini-projekt plastyczno-religijny pn. „Stacje Drogi Krzyżowej Pana Jezusa”. W ramach projektu uczniowie wszystkich klas wykonali wiele pięknych kompozycji ze stacjami Drogi Krzyżowej Pana Jezusa i krzyży oraz pogłębili swą wiedzę o symbolice Krzyża Świętego. Aspektem końcowym mini-projektu była Droga Krzyżowa, którą uczniowie, z krzyżami w rękach, przeżyli w auli gimnazjalnej. Razem z uczniami, oczywiście, „kroczyli” nauczyciele, dyrekcja oraz pracownicy. Swoją obecnością zaszczycił nas również ks. proboszcz naszej parafii Józef Aszkiełowicz.

DROGA KRZYZ-5        DROGA KRZYZ-6        DROGA KRZYZ-7        DROGA KRZYZ-8

Pośród tysiąca spraw, problemów, rozmów, wiadomości wszyscy razem spróbowaliśmy odnaleźć chwilę spokoju i wejść na swoją wielkopostną pustynię.

St. nauczyciel katechezy Lola Dorodko