NASZE SUKCESY

NASZE SUKCESY

W dniach 1 i 3 kwietnia br. w naszym gimnazjum odbył się tradycyjny

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

IM. STANISŁAWA MIKONISA 2019

CEL ORGANIZOWANIA TURNIEJU:

a) popularyzacja piłki siatkowej wśród młodzieży gimnazjalnej;

b) aktywny wypoczynek;

c) dobra zabawa wszystkich uczestników turnieju;

d) krzewienie sportowej rywalizacji w duchu „fair play”;

e) wyłonienie najlepszych zespołów.

TURNIEJ-1        TURNIEJ-2        TURNIEJ-3        TURNIEJ-4

GRATULUJEMY II MIEJSCA DRUŻYNIE NASZYCH CHŁOPCÓW.

ZUCHY!!!