Pradedamas vykdyti Šalčininkų rajono jaunimo sveikatingumui stiprinti skirtas projektas

Pradedamas vykdyti Šalčininkų rajono jaunimo sveikatingumui stiprinti skirtas projektas

salcininkai1           Europos sajunga
Sveikas ir aktyvus gyvenimo būdas – misija įmanoma >>>

2019-06-11

2019 m. birželio 10 d. VšĮ Europos socialinio fondo agentūra ir VšĮ Šalčininkų švietimo ir informavimo centras pasirašė projekto „Šalčininkų rajono vaikų ir jaunimo sveiko ir aktyvaus gyvenimo būdo skatinimas“ įgyvendinimo sutartį. Projekto tikslas yra skatinti sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą Šalčininkų rajono vaikų ir jaunimo tarpe.

Projekte dalyvaus ne mažiau kaip 220 vaikų ir jaunimo iki 18 metų amžiaus. Projekte numatyta įgyvendinti sveikatinimą skatinančias iniciatyvas: žygius, sveikos gyvensenos įgūdžius bei įpročius propaguojančius renginius, fizinį aktyvumą skatinančius ir psichinę sveikatą stiprinančius užsiėmimus. Siūlomos priemonės prisidės prie vaikų ir jaunimo sveikos gyvensenos skatinimo bei šių paslaugų prieinamumo didinimo Šalčininkų rajone.

Projektui skirta ES parama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijos veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 08.4.2-ESFA-K-629 „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje“ priemonę.

Projektą įgyvendina VšĮ Šalčininkų švietimo ir informavimo centras kartu su partneriais Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija ir Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazija.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.