PROJEKT “BON PIERWSZAKA”

PROJEKT “BON PIERWSZAKA”

Bon1

FUNDACJA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE

 Projekt: Bon Pierwszaka – 2022 – Litwa

PROJEKT FINANSOWANY  ZE ŚRODKÓW KANCELIARII PREZESA RADY MINISTRÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI 2022

W ramach realizacji projektu „Bon Pierwszaka” ze środków finansowych z Kancelarii Prezesa Ministrów RP w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą, uczniowie klas pierwszych Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach otrzymali jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 470 złotych.
315225089_592652435994478_5648676734694241200_n     315300372_592652462661142_4064529387470261875_n
315539327_592652555994466_600642357200074945_n     315552083_592652445994477_3410205934454686036_n