Projekt „Doposażenie Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach”

Projekt „Doposażenie Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach”

Plansza2Plansza3

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego środkami Ministerstwa Edukacji i Nauki, samorząd rejonu solecznickiego w ramach projektu „Utrzymanie i funkcjonowanie szkół i przedszkoli polonijnych i polskich za granicą“ poprzez przedsięwzięcie „Wsparcie funkcjonowania szkół polskojęzycznych i ośrodków nauczania języka polskiego na Litwie i w Gruzji“ wsparło projekt  ,,Doposażenie Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach‘‘. Pełna wartość projektu 7972 EUR (38540 PLN). Poprzez projekt gimnazjum uzyskało dofinansowanie z Polski w wysokości 29100 PLN.

Gimnazjum nabyło 3 ekrany interaktywne i pełny zestaw nagłośnienia, co pomogło bardziej atrakcyjnie i nowocześnie organizować lekcje w klasach początkowych. Fachowo odbywają się imprezy szkolne, koncerty dla społeczności lokalnej, lekcje muzyki.

IMG_20231116_095513     IMG_20231109_133821     IMG_20231109_133741     IMG_20231109_133703