PROJEKT „Z MAŁEJ SZKÓŁKI W WIELKI ŚWIAT”

PROJEKT „Z MAŁEJ SZKÓŁKI W WIELKI ŚWIAT”

Młodzież z Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach i Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace uczestniczyła w pięciodniowym obozie w ramach projektu ,,Z małej szkoły w wielki świat”, który został dofinansowany przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki oraz administrację samorządu rejonu solecznickiego.

Celem projektu było: wzmacnianie współpracy między dwoma polskimi szkołami na Litwie, promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia, rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia poprzez konkursy plastyczne i gry edukacyjne, pogłębianie wiedzy o historii i działalności na rzecz obojga narodów patronów szkoły (Anny Krepsztul i Elizy Orzeszkowej), nawiązanie do krajoznawstwa i turystyki w celu poznania historii.

W ciągu pierwszych dwóch dni młodzież poprzez gry, zabawy, pracę w grupach zaprzyjaźniła się między sobą, bliżej poznała życie i losy patronek swoich szkół, zapoznała się z działalnością placówek, bliżej poznała miejscowości, w których znajdują się i działają gimnazja.  Uczestnicy dwóch szkół mieli możliwość pogłębić wiadomości o parafialnych świątyniach w Butrymańcach i Rudnikach, uporządkować groby poległych żołnierzy AK na cmentarzu w Butrymańcach i w Puszczy Rudnickiej, zwiedzić muzeum malarki ludowej Anny Krepsztul w Taboryszkach.

397991839_879038397243812_1695795969752400358_n     370070032_666740372254562_7257352828151142012_n     370243716_220100804423778_5295040368645221952_n     397985559_24368303476148770_8286983145061794218_n

395702148_1333302973979421_1222586761669696671_n     397991822_209241412202767_6036429316383450261_n     399972434_3849352828630301_7736530735176646168_n     397982305_695929132254444_7116662393328467200_n

Wiele wrażeń i emocji przyniosły kolejne dwa dni obozu: dwudniowa wycieczka do Polski, zwiedzając piękne miejsca Warmii i Mazur: Augustów, Giżycko, Olsztyn, gdzie uczestnicy projektu poszerzyli swoją wiedzę o historii każdego z miast oraz najważniejszych postaciach historycznych i wybitnych naukowcach, takich jak Mikołaj Kopernik.

397961463_779202607343389_9157090643534459653_n     397927709_214626381652520_7899435066218726476_n     397991818_150437661464091_8104252265952115450_n     395442995_962966088526137_6663602414733776819_n

Najbardziej uczniowie byli zachwyceni wycieczką do Wilczego Szańca – kwatery Hitlera, gdzie mogli na żywo zobaczyć i bardziej zrozumieć dzieje historyczne podczas drugiej wojny światowej oraz z wycieczki do Świętej Lipki, gdzie modlitwą, śpiewem i słuchaniem organów zakończył się kolejny dzień.

Wycieczka do Polski pozwoliła pogłębić wiedzę o znaczeniu Polski w życiu Polaków na Litwie.

Na podsumowanie projektu zebraliśmy się w pięknym pałacyku w Wilkiszkach, gdzie uczniowie tworzyli plakaty /kolaże ze zdjęć zrobionych podczas obozu oraz uczestniczyli w plenerze plastycznym, za organizację którego podziękowania kierujemy do p. Katarzyny Sokołowskiej, starszemu specjaliście Wydziału Oświaty i Sportu administracji rej. solecznickiego. Za udostępnienie miejsca oraz za miłe przyjęcie dziękujemy dyrektor Centrum Młodzieży i Turystyki w Wilkiszkach p. Wiolecie Baranowskiej

Działalność projektowa ,,Z małej szkoły w wielki świat” pozwoliła wzbogacić patriotyczny duch młodzieży w kształtowaniu tożsamości narodowej oraz poszerzyć wiedzę w zakresie wspólnej historii i kultury Polski i Litwy oraz poczucia dumy z własnej kultury i tradycji, przyjaźni między młodzieżą Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach i Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace.