PROJEKTAS „IŠ MAŽOS MOKYKLOS Į DIDELĮ PASAULĮ”

PROJEKTAS „IŠ MAŽOS MOKYKLOS Į DIDELĮ PASAULĮ”

Butrimonių Anos Krepštul ir Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijų jaunuoliai rudens atostogų metu dalyvavo projekto „Iš mažos mokyklos į didelį pasaulį” veiklose – penkių dienų stovykloje, kurią finansavo Šv. Maksimilijono Marijos Kolbė lenkų kalbos plėtros institutas, Lenkijos edukacijos ir mokslo ministras bei Šalčininkų rajono savivaldybės administracija.

Projekto tikslas: dviejų mokyklų bendradarbiavimo stiprinimas, propaguojant sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą, lavinant mokinių vaizduotę ir kritinį mąstymą, žaidžiant ir rengiant konkursus, žinių apie abiejų mokyklų globėjas (Aną Krepštul ir Elizą Ožeškovą) įtvirtinimas, gilesnis Lietuvos ir Lenkijos istorijos pažinimas, dalyvaujant kraštotyrinėje veikloje, turistinėse išvykose.

397991839_879038397243812_1695795969752400358_n     370243716_220100804423778_5295040368645221952_n     370070032_666740372254562_7257352828151142012_n     397985559_24368303476148770_8286983145061794218_n

395702148_1333302973979421_1222586761669696671_n     399972434_3849352828630301_7736530735176646168_n     397991822_209241412202767_6036429316383450261_n     397982305_695929132254444_7116662393328467200_n

Per pirmąsias dvi dienas abiejų gimnazijų jaunuoliai žaisdami, dirbdami grupėse susipažino bei  daug sužinojo apie mokyklų globėjų gyvenimą ir likimą, apie mokymo įstaigų veiklą. Moksleiviai aplankė vieni kitų gimnazijas, susipažino su gyvenvietėmis, kuriose jos įsikūrusios, pagilino žinias apie parapines bažnyčias Butrimonyse ir Rūdninkuose, kartu tvarkė žuvusiųjų AK karių kapus Butrimonių kapinėse ir Rūdninkų girioje, aplankė tautodailininkės Anos Krepštul muziejų Tabariškėse.

Kitos dvi stovyklos dienos atnešė daug įspūdžių ir emocijų – dviejų dienų kelionė į Lenkiją, aplankant gražias Varmijos ir Mozūrų vietas: Augustavą, Gižycką, Olštyną. Projekto dalyviai praplėtė žinias apie kiekvieno miesto istoriją ir svarbiausias istorines asmenybes bei iškilius mokslininkus, pavyzdžiui, apie Mikalojų Koperniką.

397961463_779202607343389_9157090643534459653_n     397927709_214626381652520_7899435066218726476_n     397991818_150437661464091_8104252265952115450_n     395442995_962966088526137_6663602414733776819_n

Daugiausia įspūdžių mokiniams sukėlė kelionė į „Vilko guolį” – Hitlerio būstinę, kur jie galėjo pamatyti ir geriau suprasti Antrojo pasaulinio karo istoriją. Taip pat Šventosios Lipkos aplankymas, kur dar viena diena baigėsi malda, giedojimu ir vargonų klausymu.

Projekto apibendrinimas vyko gražiame Vilkiškių dvare, kur mokiniai kūrė plakatus/koliažus iš stovyklos metu darytų nuotraukų bei dalyvavo meno dirbtuvėse, už kurių organizavimą norėtume padėkoti Šalčininkų rajono administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyresniajai specialistei Katažinai Sokolovskai. Taip pat dėkojame Vilkiškių jaunimo ir turizmo centro direktorei poniai Violetai Baranovskai už galimybę naudotis šia vieta ir malonų priėmimą.

Projektas „Iš mažos mokyklos į didelį pasaulį” leido praturtinti moksleivių patriotinę dvasią formuojant tautinį identitetą ir praplėsti žinias Lenkijos ir Lietuvos bendros istorijos ir kultūros srityje bei ugdyti pasididžiavimo savo kultūra ir tradicijomis jausmą, stiprinti draugystės ryšius tarp Butrimonių Anos Krepštul ir Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijų jaunuolių.

Projekto vykdytoja Ana Šumska