PROJEKTAS ,,TYRINĖJIMO MENAS”

PROJEKTAS ,,TYRINĖJIMO MENAS”

meno4    meno2  meno1 meno3  meno5

Projektą „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms“ įgyvendino Britų taryba ir asociacija „Kūrybinės jungtys“, bendradarbiaudama su Ugdymo plėtotės centru. Projektas buvo Britų tarybos kultūrinių ryšių programos, vykdomos visose trijose Baltijos šalyse, dalis.
Projekto tikslas – ieškoti būdų kaip ugdyti tyrinėjantį mąstymą ir plėsti galimybių lauką bendrojo ugdymo procese.
Programa „Tyrinėjimo menas“– „Kūrybinių partnerysčių“ patirtimi ir modeliu pagrįsta kūrėjų ir mokyklų bendradarbiavimo programa, skirta ugdyti moksleivių XXI–ojo amžiaus gebėjimus, ypač kritinį mąstymą ir problemų sprendimą, bendravimą ir bendradarbiavimą, mokinių lyderystę ir asmeninį tobulėjimą. Tam pasitelkiamas kūrybiškas, patirtimi ir jos refleksija, savarankiškumu pagrįstas mokymosi procesas, kuris suteikia erdvę klausti, tyrinėti, abejoti, kurti, išbandyti, bendradarbiauti su kitais.

“TYRINĖJIMO MENO” INSTITUCINIAI TIKSLAI:

  • Stiprinti mokytojų gebėjimą vystyti XXI-ojo amžiaus kompetencijas (tokias kaip kritinis mąstymas, tarpasmeninių ryšių kūrimas, kūrybingumas, karjeros įgūdžiai), tobulinant kūrybiško mokymo kompetenciją;
  • Sukurti mokyklos bendruomenės nariams galimybę kartu įvardyti, tyrinėti ir kūrybiškai spręsti aktualius mokymosi iššūkius
  • Sukurti kūrybiškai dirbančių edukatorių tinklą.