PROJEKT „Z MAŁEJ SZKOŁY W WIELKI ŚWIAT”

PROJEKT „Z MAŁEJ SZKOŁY W WIELKI ŚWIAT”

W ramach projektu gimnazjum planuje organizowanie dla uczniów klas 5-10 Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach i Elizy Orzeszkowej w Białej Wace 5-cio dniowego obozu sportowo – edukacyjnego (2023 rok październik – listopad).

Plansza