PROJEKTAS “SAUGIOS ELEKTRONINĖS ERDVĖS VAIKAMS KŪRIMAS”

PROJEKTAS “SAUGIOS ELEKTRONINĖS ERDVĖS VAIKAMS KŪRIMAS”

20220106_155815       20220106_155847

https://wifi.lm.lt/

Projekto tikslas: Sudaryti galimybes saugiai naudotis elektroninėmis paslaugomis bei elektroniniu (skaitmeniniu) ugdymo turiniu švietimo institucijose.

           Mokinių pasiekimai šiandien dažnai siejami su naujomis šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis, grįstomis informacijos ir komunikacijos technologijomis (IKT). Tokių priemonių naudojimui būtina ne tik sukurti naujas skaitmenines priemones. Aktualu tampa mokyklose sudaryti sąlygas vaikams atsinešti savo įrenginius. Tam būtina sukurti saugią ir kontroliuojamą belaidę interneto prieigą mokyklose. Projekto metu numatoma Lietuvos mokyklose įrengti 2000 belaidžio interneto zonų. Prie belaidžio interneto galės jungtis tik autorizuoti vartotojai, bus vykdoma turinio prieigos kontrolė. 1350 pedagogų ir mokyklų vadovų bus apmokyta valdyti mokyklos tinklo parametrus, organizuoti belaidžio tinklo plėtrą, naudoti belaidį tinklą kasdienėje veikloje.

           NŠA kvietimu mūsų gimnazijos mokytojų grupė dalyvavo ir mokėsi kurti saugią elektroninę erdvę mokiniams. Programos tikslas – tobulinti mokyklų vadovų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetenciją, ugdant saugios virtualios erdvės kūrimo vaikams nuostatas ir gebėjimus, panaudojant belaidžio tinklo infrastruktūrą švietimo įstaigoje. Mokymo metu gimnazijos mokytojai įsigilino į saugaus ir atsakingo bendravimo internetinėje erdvėje rekomendacijas, patrauklaus mokymosi turinio kūrimą – vertinimą ir įsivertinimą, grafinių elementų, vaizdo įrašų kūrimą ir redagavimą, pamokos planavimo įrankius, debesijos naudojimą, skaitmeninio ugdymo turinio atranką ir autorių teises, skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme metodiką, nuotolinio mokymo(si) būdus ir kt. Mokytojai pasiruošę diegti naujoves ir panaudoti įgytą patirti ugdymo proceso metu

          Informacija: https://wifi.lm.lt/apie-projekta/