SIEKIANT GERIAU PAŽINTI PAAUGLIUS

SIEKIANT GERIAU PAŽINTI PAAUGLIUS

     Lapkričio 5-7 d. mūsų gimnazijoje svečiavosi VšĮ ,,LIONS QUEST LIETUVA” instruktorė Raimonada Kurauskienė ir organizavo ,,Paauglystės kryžkelės” mokymus jungtinei mokytojų ir tėvų komandai. Šiuose mokymuose dalyvavo Turgelių ,,Aistuvos” ir Anos Krepštul gimnazijų bendruomenės atstovai.

seminaras1       seminaras2
Instruktorė R. Kurauskienė supažindino su programos tikslais ir pakvietė visus aktyviai dalyvauti veiklose. Akcentuodama programos svarbą lektorė akcentavo, jog paaugliai dažnai išgyvena jausmų krizę ir nėra pasirengę apgalvotai spręsti iškylančias problemas. Mokytojai ir tėvai, dalyvaudami programos ,,Paauglystės kryžkelės” mokymuose, įgyja teorinių žinių ir praktinių gebėjimų, kuriuos vėliau gali sėkmingai taikyti padėdami vaikams suvokti kylančių nesusipratimų priažastis ir parodyti būdus konfliktams spręsti.
Mokymų eigoje buvo aptarta, kaip šią mokymų programą integruoti į Bendrąsias ugdymo programas, susipažinta su parengtomis mokymo priemonėmis, išbandyti mokymo metodai, kurie labiausiai tinka analizuojant į programą įtrauktas temas. Dalyviai sužinojo, kaip galima ugdyti vaiko socialines ir emocines kompetencijas, stiprinti teigiamas charakterio savybes. Ši ,,Paauglystės kryžkelės” programa ypatinga tuo, jog viena jos dalių skirta psichoaktyviųjų medžiagų ir patyčių prevencijai.
Vykstant mokymams buvo ne tik klausomasi paskaitų, bet ir aktyviai dalyvaujama praktinėje veikloje. Dalyviai išbandė daugiau nei 20 taikytinų mokymo metodų, remdamiesi metodinėmis rekomendacijomis organizavo simuliacinius vaidmenų žaidimus: susitikimus bei susirinkimus, vedė pamokas.
Mokymų dalyviai vertina įgytas teorines žinias bei praktinius įgūdžius ir tikisi, jog patirtis pravers bendraujant su vaikais.