MŪSŲ GIMNAZIJOS GLOBĖJOS ANOS KREPŠTUL 11 – ąsias MIRTIES METINĖS MINĖJIMAS

MŪSŲ GIMNAZIJOS GLOBĖJOS ANOS KREPŠTUL 11 – ąsias MIRTIES METINĖS MINĖJIMAS

     Spalio 12 dieną, kaip ir kiekvienais metais, mūsų mokiniai išvyko į Tabariškes paminėti mūsų globėjos Anos Krepštul 11 – ąsias mirties metines. Atminimo šventė prasidėjo šv. mišiomis už a.a. Aną Krepštul, kurias aukojo kunigai Jan Mackevič, Valdemar Ulčukevič, Šymon Viklo, Henrik Naumovič. Po bendros maldos visi patraukė link vietos kapinių, kur ant dailininkės kapo buvo padėtos gėlės ir uždegtos žvakės.

        taboryszki3           taboryszki1           taboryszki4

Mirties metinės buvo pažymėtos antru knygos „„Nadworna malarka Ostrobramskiej” leidimu, kurios autorius yra Jan Senkevič.

Susitikimo metu buvo puiki proga gauti autoriaus autografą dar spaustuvės dažai kvepiančioje knygoje.

Marija Paliul