PENKTOKAI KURIA ATEITĮ

PENKTOKAI KURIA ATEITĮ

    Besitęsiant projekto ,,Lyderių laikas 3“ iniciatyvai, kuri skatina rajono pedagogus ryžtingiau ieškoti galimybių, skatinančių kurti skirtingas  ugdomąsias aplinkos,  taikyti bent kelis efektyvius mokymo(si) metodus pamokos metu, tikslingai organizuoti  mokinių grupinį darbą ir  mokyti mokinius įsivertinti bendrai atliktų veiklų rezultatus, gimnazijoje vyko dailės pamoka penktokams.

lekcja5kl-3    lekcja5kl4    lekcja5kl5

      Penktokus ir svečius nustebino pasikeitusi dailės kabineto erdvė, kurioje neliko mokiniams įprastų stalų ir kėdžių. Penktokų laukė margaspalviai kilimėliai, ant kurių netrukus įsikūrė batus nusiavę vaikai. Vyr. dailės mokytoja K. Sokolovskaja pakvietė mokinius pasvajoti ir  sukurti išsvajotą gimnazijos pramogų parką. Penktokams idėjų netrūko. Šiek tiek pasitarę  grupėse, ėmėsi parko kūrimo idėjos: piešė, projektavo, lankstė, kiek vėliau, demonstruodami  savo sumanymus, visiems bendraklasiams atskleidė savo vizijas.