STOVYKLOS ,,100 METŲ LENKIJOS NEPRIKLAUSOMYBEI“ DIENORAŠTIS

STOVYKLOS ,,100 METŲ LENKIJOS NEPRIKLAUSOMYBEI“ DIENORAŠTIS

100lat1       100lat2       100lat3       100lat2

     Butrimonių Anos Krepštul gimnazijoje birželio 4-19 d. turiningai veikė stovykla.  Stovyklos veiklas finansavo  Lomžos miesto bendruomenės ,,Wspólnota Polska“ draugija. Šios vasaros stovyklos programa buvo itin turininga. Daug dėmesio buvo skirta jauniausių gimnazijos mokinių patriotiniam ugdymui ir pažinčiai su Lenkijos  valstybės istorija. Mokiniai praplėtė sąvokos ,,patriotizmas“  reikšmę ir aiškinosi, kas sudaro šio žodžio esmę, gilinosi, kuo ypatingas Lenkijos kultūrinis  palikimas, aptarė, kokios tradicijos puoselėjamos ir palaikomos. Ypač įdomūs mokiniams buvo edukaciniai užsiėmimai, kuriuos organizavo Ana Joteiko. Įsitraukę į veiklas jaunieji stovyklautojai ne tik susipažino su senosios Lenkijos legendomis ir padavimais, bet ir kūrė nuostabias improvizacijas atskleisdami garsios legendos apie Vavelio drakoną siužetą. Mokiniams buvo įdomu tyrinėti populiariausius lenkiškus ornamentus, išsiaiškinti  ir suvokti simbolių prasmes, spalvų dermę. Kartu su gimnazijos bibliotekininke Marija Paliul mokiniams buvo smalsu leistis į neakivaizdinę kelionę po Lenkijos miestus:  smalsumas, savarankiškos informacijos paieškos, kūrybiškumas, bendradarbiavimas su draugais, o  šios veiklos rezultatas – parengti informaciniai plakatai ir sukaupta daug įdomių faktų apie senuosius Lenkijos miestus.  Planuojant stovyklautojų veiklas neužmiršti  ir  istoriniai įvykiai, nutikę netoli Butrimonių. Prisiminta Kaniūkų kaimo tragedija. Mokiniai aplankė tragedijos vietą žymintį memorialą Kaniūkuose, pabuvojo Butrimonių parapijos kapinėse ir, uždegę žvakes, pagerbė žuvusiųjų atminimą.  Viena diena buvo skirta pažintinei išvykai į Vilnių. Iškylautojai aplankė Rasų kapines, Aušros Vartų koplyčią,  Motinos ir Sūnaus širdies kapą, šv. Teresės bažnyčią, Katedrą.

Vykdant veiklas buvo ugdoma mokinių fizinė ištvermė, emocinis stabilumas,  komunikabilumas bei lavinami bendradarbiavimo grupėje įgūdžiai. Dalis užsiėmimų vyko pačiose gražiausiose Butrimonių seniūnijos vietose. Rėžų kaime mokiniai ne tik stebėjosi didžiuliais  rieduliais, kurie čia buvo atrasti prieš keliolika metų, bet ir  atliko orientacines užduotis. Daug lavinamųjų užduočių pateikė gimnazijoje dirbantis medikas  Leonidas Visockis ir Šalčininkų visuomenės sveikatos biuro darbuotojai.  Vienas iš susitikimų su medikais buvo skirtas emocijų pažinimui ir valdymui. Vaikams buvo paaiškinta, kaip jie gali mokytis pažinti save, kaip  tinkamai reikšti savo emocijas, išgyvenimus,  aptarta, kaip dera elgtis įvairiose situacijose. Mokiniai noriai įsitraukė į diskusiją, kai buvo analizuojama baimės, pykčio, agresyvaus elgesio tema. Bendradarbiaujant buvo tariamasi, kaip suvaldyti neigiamas emocijas ir neskaudinti šalia esančių asmenų.

Nebuvo nė vieno abejingo per šokio repeticijas, kurioms vadovavo Justyna Provlockaja. Šįkart mokytasi šokti populiarius lenkų tautinius šokius ir ratelius. Smagu buvo ne tik išmokti naujo šokio žingsnelius, bet ir dainuoti lenkų liaudies dainas. Daug renginių vyko gamtoje. Oras stovyklautojams buvo palankus. Mokiniai geriau pažino artimiausią aplinką, sportavo, dalyvavo pleneruose, daug bendravo tarpusavyje. Paskutinė stovyklos diena buvo skirta rezultatams aptarti: mokiniai noriai dalijosi patirtais įspūdžiais, džiaugėsi įgiję naujų žinių, gyrėsi išbandę naujas veiklas, teigė, jog žavėjo kūrybinės užduotys ir visų dalyvių entuziazmas. Daugumai mokinių buvo gaila, kad stovyklos darbo laikas  taip greitai baigėsi.

Mokiniai, tėvai, administracija, mokytojai ir visa gimnazijos bendruomenė nuoširdžiai dėkoja ir  už galimybę organizuoti stovyklą  ,,100 metų Lenkijos  nepriklausomybei“, ir už veiklų finansavimą Lomžos miesto bendruomenės ,,Wspólnota Polska“ draugijai.

Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazija